Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.Родителят попълва ЗАЯВЛЕНИЕ за записване, декларация и представя „ЗАСТРАХОВКА ЗА СПОРТИСТИ“ .(може да бъде скючена на място)
2. Заниманията се провеждат в комплекс Уин Спорт, улица „Ицках Грациани“, София
3. Заниманията се провеждат сутрин/следобед според училищната смяна на детето
4. Заниманията се провеждат минимум 2 пъти седмично в делнични дни по предварително обявен график.
5. Периодично треньорите оценяват състезателите за проследяване на следните показатели:
– ТЕХНИЧЕСКИ КАЧЕСТВА
– ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА
– ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА
6. Всички занимания са с продължителност минимум 1 час.
7. Таксата за обучение и тренировъчни сесии е в размер на 150 лв. за 3 месеца, платими до 10-то число на всеки от следните календарни месеци
– Август (за месеци 8, 9 и 10)
– Ноември (за месеци 11, 12 и 1)
– Февруари (за месеци 2,3 и 4)
– Май (за месци 5, 6 и 7).
8. Всяко дете трябва да си закупи тренировъчна екипировка. (подробности за екипировката тук)
9. За официална среща, всяко дете ще бъде снабдено с екипировка за участие в двубоите.
10. Задължения и санкции:

– Екипировката е задължителен елемент от подготовката. Деца, които са си набавили тренировъчни екипи са длъжни да се явяват на заниманията с тях. При системно явяване с непълна или без екипировка детето бива предупредено и в последствие – няма да бъде допускано до занимания.

– Нередовни състезатели по т. 8 няма да бъдат допускани до тренировъчен процес и официални срещи на клуба.

– При отказване на състезател от занимания, таксата за текущото тримесечие не се възстановява, освен при доказуема съществена невъзможност на състезателя да посещава заниманията за повече от един календарен месец (напр. тежка травма, пътуване в чужбина).

– Състезател, който е прекъснал заниманията по свое желание без съществена причина и желае да продължи обучението си в футболния клуб, следва да заплати таксата за текущото тримесечие.