За Нас

Общи условия

Общи условия

1. Родителят попълва ЗАЯВЛЕНИЕ за записване, декларация и представя „ЗАСТРАХОВКА ЗА СПОРТИСТИ“ .(може да бъде скючена на място)

2. Заниманията се провеждат в комплекс Арена Обеля, бул. Панчо Владигеров 96.

3. Заниманията се провеждат сутрин/следобед според училищната смяна на детето

4. Заниманията се провеждат минимум 3 пъти седмично в делнични дни по предварително обявен график.
5. Периодично треньорите оценяват състезателите за проследяване на следните показатели:
        – ТЕХНИЧЕСКИ КАЧЕСТВА
        – ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА
        – ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА
6. Всички занимания са с продължителност минимум 1 час.

7. Таксата за обучение и тренировъчни сесии е в размер на 80 лв. за 1 месец, платими до 10-то число на всеки   календарeн месец.

8. Всяко дете трябва да притежава клубна  тренировъчна екипировка.

9. За официална среща, всяко дете ще бъде снабдено с екипировка за участие в двубоите.

10. Задължения и санкции:

        – Екипировката е задължителен елемент от подготовката. Деца, които са си набавили тренировъчна екипировка са длъжни да се явяват на заниманията с тях. При системно явяване с непълна или без екипировка детето бива предупредено и в последствие – няма да бъде допускано до занимания.

        – Нередовни състезатели по т. 8 няма да бъдат допускани до тренировъчен процес и официални срещи на клуба.

        – При отказване на състезател от занимания, таксата за текущия месец не се възстановява, освен при доказуема съществена невъзможност на състезателя да посещава заниманията за повече от един календарен месец (напр. тежка травма, пътуване в чужбина).

        – Състезател, който е прекъснал заниманията по свое желание без съществена причина и желае да продължи обучението си в футболния клуб, следва да заплати таксата за текущия месец.

        - Състезател незаплатил месечна такса по т.7 без основателни причини, не се допуска до официални срещи на предсставителните отбори.

Последни новини

Интересуваш се от ОФК София?

Ако искаш да ни пишеш по някакъв повод, можеш да го направиш бързо и лесно от формата ни за контакт

Пишете ни →

Партньори